ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
220 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃសមាជរដ្ឋសភា និងព្រឹទ្ធសភា(០៥/០២១១) ច្បាប់ 19-Sep-2011
732 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងទំនាក់ទនងរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច(០៥/០៦៩៩) ច្បាប់ 17-Jun-1999
733 កិច្ចព្រមព្រៀង​ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ (០៥/០៧៩៩) ច្បាប់ 19-Jul-1999
29411 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន ហ្គ្រីន សឺស្តែនណេប៊ល វេនឈ័រ (ខេមបូឌា) ឯ.ក សម្រាប់គម្រោង​សាងសង់​ស្ថានីយ៍​ផលិតអគ្គិសនី ដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យ​អានុភាព ២០មេហ្គាវ៉ាត់​ នៅខេត្តស្វាយរៀង (០០៥/០១២០) ច្បាប់ 21-Jan-2020
493 ច្បាប់ស្តីពីប្រកាសនីយបត្រតក្កកម្ម វិញ្ញាបនបត្រម៉ូដែលមានអត្ថប្រយោជន៍ និង​គំនូរឧស្សាហកម្ម​(០៥/០១០៣) ច្បាប់ 22-Jan-2003
505 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា៣៦ មាត្រា៣៨ មាត្រា៩០ និងមាត្រា៩១ នៃច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ(០៥/០១០២)និរាករណ៍ ច្បាប់ 10-Jan-2002
29453 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើការធានាទូទាត់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឱ្យក្រុមហ៊ុន ស្នេថេក ខូ អិលធីឌី សម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍខ្សែបណ្តាញបញ្ជូនអគ្គិសនី តង់ស្យុង៥០០គីឡូវ៉ុលពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ (០០៦/០៧២១) ច្បាប់ 22-Jul-2021
558 ច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល (០០៦/១០៩៤) ច្បាប់ 26-Oct-1994
570 ច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈមេធាវី(០៦/០៨៩៥) ច្បាប់ 22-Aug-1995
29255 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងប្រេងកាត និងផលិតផលប្រេងកាត (០០៦/០៧១៩) ច្បាប់ 12-Jul-2019
332 ច្បាប់ស្តីពីជីវសុវត្ថិភាព(០៦/០២០៨) ច្បាប់ 15-Feb-2008
352 ច្បាប់ស្តីពី​វិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត(០៦/០១០៧) ច្បាប់ 31-Jan-2007
101 ច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម​(០០៦/០៤១៦) ច្បាប់ 11-Apr-2016
135 ច្បាប់ស្តីពីម៉ាកសម្គាល់ភូមិសាស្រ្តទំនិញ(០៦/០១១៤) ច្បាប់ 20-Jan-2014
161 ច្បាប់ ស្តីពីវិសោធនកម្ម​មាត្រា២៣ នៃច្បាប់ស្តីពីលក្ខន្តិកៈតំណាងរាស្រ្ត(០៦/០៥១៥) ច្បាប់ 18-May-2015
162 ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ(០៧/០៧១៥) ច្បាប់ 10-Jul-2015
679 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសុខាភិបាល(០៦/០១៩៦) ច្បាប់ 24-Jan-1996
18602 ច្បាប់ស្តីពីអាជ្ញាបណ្ណបញ្ជាសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈ (០០៦/០៤១៨) ច្បាប់ 27-Apr-2018
192 ច្បាប់វិសោធនកម្មមាត្រា៣ មាត្រា២៩និង មាត្រា ៣០ច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម(០៦/០៦១៣) ច្បាប់ 03-Jun-2013
713 ច្បាប់ស្តីពីការរំលូតកូន(០៦/១១៩៧) ច្បាប់ 12-Nov-1997
458 ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្ម​ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតឲ្យ​មានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុង​តុលាការកម្ពុជា​ដើម្បីកាត់​សេចក្តីឧក្រិដ្ឋកម្ម​ដែលប្រព្រឹត្តឡើង​នៅក្នុងរយៈកាល​នៃកម្ពុជាាប្រជាធិបតេយ្យ(០៦/១០០៤) ច្បាប់ 27-Oct-2004
714 ច្បាប់ ស្តីពីការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំង​តំណាងរាស្រ្ត (០៦/១២៩៧)និរាករណ៍ ច្បាប់ 26-Dec-1997
4559 ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា (០០៦/០៧១៧) ច្បាប់ 21-Jul-2017
721 ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ(០៦/០៤៩៨) ច្បាប់ 08-Apr-1998
210 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១០(០៦/០៥១២) ច្បាប់ 22-May-2012
221 ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់​ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០០៨(០០៦/០៥១១) ច្បាប់ 31-May-2011
734 ច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតក្រសួងសង្គមកិច្ច ការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និង​យុវនីតិសម្បទា(០៦/០៦៩៩) ច្បាប់ 17-Jun-1999
735 កិច្ចព្រមព្រៀង​ រវាងរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសឹង្ហបុរី ស្តីពីការជំរុញ និងការការពារវិនិយោគ (០៦/០៧៩៩) ច្បាប់ 19-Jul-1999
29412 ច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រម​លើ​ការធានាទូទាត់​របស់រាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន រ៉ាសិន អេនើជី (ខេមបូឌា) បាត់ដំបង ឯ.ក សម្រាប់គម្រោង​សាងសង់​ស្ថានីយ៍ផលិតអគ្គិសនី ដើរដោយ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យមានអានុភាព ៦០ មេហ្គាវ៉ាត់ នៅខេត្តបាត់ដំបង (០០៦/០១២០) ច្បាប់ 21-Jan-2020
242 ច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើចំណែក​ឯកជននៃអគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេស​(០០៦/០៥១០) ច្បាប់ 24-May-2010
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 65759450, Online: 206, Today: 1278, Yesterday: 17102, This week: 72331
Web Design: CITA