ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
130 ពិធីសារ​ និងពិធីសារទី២ ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីពាណិជ្ជកម្ម​​ទំនិញនៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​ សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​ក្នុងចំណោម​ប្រទេស​សមាជិក នៃ​សមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ(០០១/០១១៤) ពិធីសារ 06-Jan-2014
348 ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការប្រឆាំង​ការធ្វើទារុណកម្ម​ អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬទណ្ឌកម្ម(០២/០១០៧) ពិធីសារ 19-Jan-2007
131 ពិធីសារទី៣ នៃការធ្វើវិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ ស្តីពីសហប្រតិបត្តិការ​សេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយ​ រវាងសមាគមប្រជាជាតិ​អាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និង​ពិធីសារបញ្ជូល​វិធានការអនាម័យ និងភូតគាមអនាម័យ និងរបាំងបច្ចេកទេស​ពាណិជ្ជកម្ម(០០២/០១១៤) ពិធីសារ 09-Jan-2014
453 ពិធីសារនៃការចូលរួម​របស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​ក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្ម​ពិភពលោក(០២/០៩០៤) ពិធីសារ 09-Sep-2004
132 ពិធីសារស្តីពីការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​កិច្ចព្រមព្រៀង​សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានមួយចំនួន ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពាណិជ្ជកម្ម​(០០៣/០១១៤) ពិធីសារ 09-Jan-2014
491 ពិធីសារនៃការរៀបចំ​ពិសេស​សម្រាប់ផលិតផល​វេទយិត និងផលិតផល​វេទយិតខ្ពស់(០៣/០១០៣) ពិធីសារ 20-Jan-2003
501 ពិធីសារទី៥ របស់អាស៊ានស្តីពីកាតព្វកិច្ច​ធានារ៉ាប់រងយានយន្ត(០៣/០១០២) ពិធីសារ 07-Jan-2002
383 ពិធីសារស្តីពីការទប់ស្កាត់ បង្រ្កាប និងដាក់ទណ្ឌកម្ម ការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេសស្រ្តី និងកុមារដែលបំពេញបន្ថែមលើអនុសញ្ញា​របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ​ស្តីពីការប្រឆាំង​បទឧក្រិដ្ឋកម្ម​ឆ្លងដែន​ដែលមានអង្គការចាត់តាំង(០៤/០១០៦) ពិធីសារ 18-Jan-2006
384 ពិធីសារទី៩ ស្តីពីទំនិញគ្រោះថ្នាក់(០៥/០១០៦) ពិធីសារ 18-Jan-2006
26042 ពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធានការអនាម័យនិងភូតគាមអនាម័យ ដើម្បីអនុវត្ត​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន អំពីការសម្របសម្រួល​ទំនិញឆ្លងកាត់(០០៦/០១០៣) ពិធីសារ 22-Jan-2003
494 ពិធីសារទី៨ ស្តីពីវិធាន​ការអនាម័យ​និងភូតគាមអនាម័យ​ ដើម្បីអនុវត្ត​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាស៊ាន អំពីការសម្របសម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់(០០៦/០១០៣) ពិធីសារ 22-Jan-2002
136 ពី​ធីសារ ស្តីពិវិសោធនកម្មលើកិច្ចព្រមព្រៀង រវាងរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងរដ្ឋាភិបាល នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ស្តីពីការជំរុញនិងការការពាវិនិយោគ(០៧/០៥១៤) ពិធីសារ 04-May-2014
545 ពិធីសរ​លើការធ្វើវិសោធនកម្ម​ទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង​ស្តីពីគំរោង​អនុគ្រោះពន្ធគយ សម្រាប់តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន(០៩/១០០០) ពិធីសារ 21-Oct-2000
334 ពិធីសារទី១ របស់អាស៊ានស្តីពីការកំណត់ផ្លូវ និងមធ្យោបាយ​បំពាក់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូន​ឆ្លងកាត់​តាមសម្រាប់​អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានស្តីពីការ​សម្រួលទំនិញឆ្លងកាត់ (០៩/០២០៨) ពិធីសារ 27-Feb-2008
355 ពិធីសារទី៣ របស់អាស៊ានស្តីពីប្រភេទ និងបរិមាណយានយន្ត​ផ្លូវគោក ដែលធ្វើនៅទីក្រុងហាណូយ ប្រទេសវៀតណាម នាថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៩ ។ ពិធីសារ 08-Feb-2007
356 ពិធីសារទី៤ របស់អាស៊ានស្តីពីតម្រូវការ​ផ្នែកបច្ចេកទេស​របស់​យានយន្ត​(១០/០២០៧) ពិធីសារ 08-Feb-2007
139 ពិធីសារនៃធម្មនុញ្ញអាស៊ាន ស្តីពីយន្តការដោះស្រាយ​ជម្លោះ(១០/០៦១៤) ពិធីសារ 14-Jun-2014
510 ពិធីសារជម្រើស​ពីរ ដកស្រង់ពី​អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ(០១០/០២០២) ពិធីសារ 21-Feb-2002
315 ពិធីសារ​តាមជម្រើសនៃអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់​រាល់ទម្រង់នៃ​ការរើស​អើង​ប្រឆាំងនឹងនារីភេទ(១៣/០៨០៩) ពិធីសារ 11-Aug-2009
338 ឧបសម្ព័ន្ធទី៦ ទី៨ ទី ១៤ និងពិធីសារទី ៣ សម្រាប់អនុវត្ត​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​និង​ក្នុង​រង្វង់​រដ្ឋាភិបាលនៃកម្ពុជា​ ចិន ឡាវ សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ថៃឡង់ដ៏ វៀតណាម,ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ និង​ពលរដ្ឋឆ្លង់កាត់​ព្រំដែន​ នៅប៉េកាំង(០១៣/០៣០៨) ពិធីសារ 31-Mar-2008
427 ពិធីសារធ្វើវិសោធនកម្ម​លើកិច្ចព្រមព្រៀង​មូលដ្ឋាាន​ស្តីពីកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការ​លើវិស័យឧស្សាហកម្ម​អាស៊ាន(AICO)(១៣/០៤០៥) ពិធីសារ 02-Apr-2005
316 កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាងរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និង​រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ​ឥណ្ឌា(១៤/០៨០៩) ពិធីសារ 11-Aug-2009
143 ពិធីសារ នៃវិសោធនកម្មលើ អនុសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្តីពីសាមញ្ញកម្ម និងសុខដុមនីយកម្ម នីតិវិធីគយ(០១៤/០៦១៤) ពិធីសារ 14-Jun-2014
200 ពិធីសារទី២ ឆ្នាំ ១៩៩៩ នៃអនុញ្ញាទីក្រុងឡាអេ ឆ្នាំ ១៩៥៤ ស្តីពីីការការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ ក្នុងគ្រាមានជម្លោះប្រដាប់អាវុធ(១៤/០៦១៣) ពិធីសារ 25-Jun-2013
745 ពិធីសារទីរពីរ ធ្វើវិសោធនកម្ម​លើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និង​សហប្រតិបត្តិការ​នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (១៤/១១៩៩) ពិធីសារ 26-Nov-1999
518 ពិធីសារ​នៃការអនុវត្តន៍​កញ្ចប់​ទីពីរនៃ​កិច្ចសន្យា​ក្នុងវិស័យ​សេវាហិរញ្ញវត្ថុ​ដែលស្ថិតនៅក្រោម​កិច្ចព្រមព្រៀង​ក្របខ័ណ្ឌ​អាស៊ានស្តីពីសេវាកម្ម(១៩/០៩០២) ពិធីសារ 25-Sep-2002
152 ពិធីសារណាហ្គូយ៉ា ស្តីពីសិទ្ធិទទួលផលពីធនធានសេនាទិក និងការបែងចែកផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់​ធនធានសេនេទិកដោយស្មើភាព និងសមធម៌ នៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ​ស្តីពីជីវៈចម្រុះ(២៤/១០១៤) ពិធីសារ 23-Oct-2014
437 ពិធីសារស្តីពីការបង្រ្កាប​អំពើ​ខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃទីតាំងអចិន្រ្តៃយ៍ ដែលស្ថិតនៅ​តំបន់ខ្ពស់​រាបបាតសមុទ្រ(២៤/១០០៥) ពិធីសារ 13-Oct-2005
368 ពិធីសារឆ្នាំ ១៩៧២ ដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម​អនុសញ្ញាទោលស្តីពីគ្រឿងញៀនឆ្នាំ១៩៦១(២៥/១០០៧) ពិធីសារ 12-Oct-2007
406 ឧបសម្ព័ន្ធទី១ទី២ ទី៤ ទី៧ ទី៩ ...វិសោធនកម្ម​មាត្រា១៧ និងពិធីសារទី១ សម្រាប់អនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​និក្នុងរង្វង់​រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចិន ឡាវ,សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ថៃឡងដ៌ វៀតណាម ស្តីពីការសម្រួលការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងពលរដ្ឋ​ឆ្លងកាត់ព្រំដែន(២៨/១២០៦) ពិធីសារ 02-Dec-2006
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64220541, Online: 194, Today: 18452, Yesterday: 27167, This week: 103138
Web Design: CITA