ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:
ល.រ ឈ្មោះឯកសារ ប្រភេទឯកសារ កាលបរិច្ឆេទ PDF EN Word Epub
111 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០១ ស្តីពីការ​ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​បទដ្ឋាន​ចំណតរថយន្ត និងទោចក្រយានយន្ត​សំរាប់ទីក្រុង និងទីប្រជុំជន(០០១/០១០៧) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 29-Apr-2007
2543 សេចក្តីសម្រេច ០២សសរ ស្តីពីការកំណត់ថវិកាសម្រាប់កែលំអរព្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុង សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 07-Jul-1993
28183 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២ គជបអ ស្តីពីការទទួលស្គាល់​សមាសភាពតំណាងក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន​ចូលជាសមាជិក​ សមាជិកា គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបុណ្យជាតិ-អន្តរជាតិ (០០២/០១១៩) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 22-Jan-2019
12461 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០២ សហវ ស្តីពីការតែងតាំង​សមាសភាពគណៈកម្មាធិការវាយតម្លៃ​សមិទ្ធកម្មុនិងការផ្តល់លើកទឹកចិត្តរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា(០០២/០១១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 24-Jan-2018
12462 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៣ សហវ ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន​នៃក្រុមប្រឹក្សា​ជាតិគាំពារសង្គម​(០០៣/០១១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 30-Jan-2018
4486 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៦ សហវ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារថវិកា កម្រិតផ្ទៃក្នុងអង្គភាពថវិកា​របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកណ្តាល សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 03-Feb-2017
26891 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០០៩ សហវ ស្តីពីការ​កែសម្រួលនិងបំពេញបន្ថែមសមាសភាព​ក្រុមការងារថវិកា​ កម្រិតផ្ទៃក្នុង​អង្គភាពថវិកា​របស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច​​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ខេត្តកណ្តាល​(០០៩/០២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 08-Feb-2018
4485 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១១ សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការរៀបចំពិធីផ្ទេរ-ប្រគល់សម្ភារៈជំនួយពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 20-Mar-2017
28501 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០១៥ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពគណៈកម្មការធ្វើបញ្ជីសារពើភណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋរបស់ក្រសួងការពារជាតិ(០១៥/០៤១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 30-Apr-2018
1596 សេចក្តីសម្រេចលេខ ១៨ សសរ ស្តីពីការបង្កើត​ការងារផ្នែកច្បាប់ ទទួលបន្ទុក​ពិិនិត្យសំណុំរឿងវិវាទ(អង្គ វង្សវឌ្ឍានា,ហ៊ី សោភា,អ៊ិត រ៉ាឌី,ពេជ អង្គ,កើត រិទ្ធ,សឹង បញ្ញាវុឌ្ឍ,សូរ ចាន់ធី​,) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 18-May-2006
12199 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០២០ ស្តីពីការបង្កើត​ក្រុមការងារ​ត្រួតពិនិត្យ​ ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជី កត់ត្រា កត់លេខអាវុធ និងការរៀបចំទុកដាក់​ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 04-Jul-2017
28086 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣១ សហវ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារថវិការបស់មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ(០៣១/០៥១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 28-May-2018
16959 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៣៤ សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការ​ដឹកនាំគំរោងរៀបចំតំបន់​អភិវឌ្ឍន៍ភូមិធម្មជាតិ​រុនតាឯកនិងគម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍ភូមិកំពង់ភ្លុកប្រកបដោយចីរភាព សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 01-Mar-2007
28087 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៧ សហវ ស្តីពីការកែសម្រួល និងបំពេញបន្ថែមសមាសភាពគណៈកម្មការនិងលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការ ការតាមដាន ការប្រមូល ការគ្រប់គ្រង និងចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀន(០៣៧/០៧១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 22-Jun-2018
28238 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៨ សសរ.កពជ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារសៀវភៅ ស ការពារជាតិ ឆ្នាំ២០២០ (០៣៨/១០១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 30-Oct-2018
28088 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៨ សហវ ស្តីពីការទទួលស្គាល់សមាសភាពក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅតាមក្រសួង-ស្ថាប័ន សម្រាប់ទទួលប្រាក់ឧបត្ថម្ភមុខងារ(០៣៨/០៧១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 09-Jul-2018
29294 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៣៩ សសរ ស្តីពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់​ប្លង់ស្ថាបត្យកម្ម​ចិញ្ចើមផ្លូវ ផ្លូវថ្មើរជើង និងគន្លងផ្លូវទោចក្រយាន សម្រាប់សាធារណជន និង​ជនពិការ (០៣៩/០៦១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 06-Jun-2018
28089 ប្រកាសលេខ​ ០៣៩ សហវ ស្តីពីការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារថវិកា កម្រិតផ្ទៃក្នុង​អង្គភាពថវិកា​របស់អគ្គាធិការដ្ឋាន​នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ(០៣៩/០៧១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 10-Jul-2018
4487 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥០ សហវ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងដឹកនាំការអនុវត្តគោលនយោបាយស្តីពីការ​អភិវឌ្ឍយន្តការភាព​ជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 12-Sep-2016
28090 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៦ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃអចលនទ្រព្យ​សម្រាប់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ រាជធានីភ្នំពេញ(០៥៦/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 01-Nov-2018
28091 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៥៧ សហវ ស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពអនុគណៈកម្មការវាយតម្លៃដីសម្រាប់ពន្ធលើដីមិនបានប្រើប្រាស់ រាជធានីភ្នំពេញ(០៥៧/១១១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 01-Nov-2018
3197 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦១ សហវ ស្តីពី ការកែសម្រួល​សមាសភាពអនុគណៈកម្មាធិការ​អភិវឌ្ឍន៍ អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម​ នៃគណៈកម្មាធិការ​ដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 12-Dec-2016
28270 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៤ សហវ ស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការដឹកនាំគម្រោង និងអង្គភាពអនុវត្តគម្រោងជំនួយបច្ចេកទេសសម្រាប់យុទ្ធសាស្រ្តនៃការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធថវិកាឆ្នាំ ២០១៨-២០២៥ (០៦៤/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 07-Dec-2018
28271 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៥ សហវ ស្តីពី ការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមការងារថវិកា កម្រិតផ្ទៃក្នុងអង្គភាពថវិការបស់អង្គភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនថ្នាក់កណ្តាល (០៦៥/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 11-Dec-2018
26621 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៦៧ សសរការតែងតាំងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនិធិកាតព្វកិច្ចសេវាសកលទូរគមនាគមន៍ ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 24-Aug-2017
28272 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៨ សហវ ស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំផែនការមេរួមស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន (០៦៨/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 17-Dec-2018
26622 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៦៨ សសរ ស្ដីពីការតែងសមាសភាពក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមូលនិធិនៃកសាងសមត្ថភាព និងការស្រាវជ្រាវ និងការការភិវឌ្ឍលើវិស័យទូរគមនាមគន៍ និងបច្ចេកទេសវិទ្យាគមនាគមន៍និងព័ត៌មាន ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 24-Aug-2017
27454 សេចក្តីសម្រេចលេខ ០៦៩ សហវ ស្តីពី ការកែសម្រួលក្រុមការងារកែទម្រង់ប្រព័ន្ធបៀវត្ស (០៦៩/១២១៨) សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 19-Dec-2018
26623 សេចក្ដីសម្រេចលេខ ៦៩ សសរ ការជ្រើសរើសពលទាហាន ២០១៧ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 24-Aug-2014
16958 សេចក្តីសម្រេចលេខ ៨១ សសរ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការភាសាវិទ្យាខ្មែរ សេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងនិងស្ថាប័នផ្សេងៗ 09-Oct-2008
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 64221575, Online: 488, Today: 19486, Yesterday: 27167, This week: 104172
Web Design: CITA