ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:

Code of Conduct for Lawyers

 

Chapter 1 

General Provisions 

Article 1._ Purpose

The   Code   of   Ethics   for   lawyers   aims   at   safeguarding and enhancing  the independence and freedom of lawyer profession and guaranteeing the dignity of lawyers both within and beyond the practice of the profession in order to increase public confidence.

Article 2._Scope

The implementation scope for the Code of Ethics covers intern lawyers and lawyers who have been registered in the Register of the Bar Association of the Kingdom of Cambodia.

Article 3._ Fundamental Principles

Under all circumstances, lawyers shall abide by their oaths and shall conform to the principle of conscience, humanity, and dignity of the profession. 

Lawyers shall not engage in any activities contrary to laws, professional rules, and their conscience.

Download now 

មើលច្រើនបន្ថែមទៀត
មើលទាំងអស់
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 58348604, Online: 331, Today: 12392, Yesterday: 36390, This week: 83862
Web Design: CITA