ភ្លេចពាក្យសំងាត់  |  ផ្លាស់ប្តូរពាក្យសំងាត់  |  បង្កើតគណនីថ្មី
ចូលគណនី
គណនីរបស់ខ្ញុំ
ជ្រើសរើសភាសា:

ព័ត៌មាន

៣៣. នៅពេលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសពុករលួយ ហើយរកឃើញបទល្មើសមនុស្សឃាត តើអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអាចស៊ើបអង្កេតបទល្មើសថ្មីនេះបានដែរ ឬទេ?
៣៣. នៅពេលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំពុងស៊ើបអង្កេតបទល្មើសពុករលួយ ហើយរកឃើញបទល្មើសមនុស្សឃាត តើអង្គភាពប្រឆាំងអំព...
អានបន្ត >>
៣២. ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបនូវមូលហេតុនៃការមិនទទួលខុសត្រូវ ឬ ការសម្រាលនូវការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ?
៣២. ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបនូវមូលហេតុនៃការមិនទទួលខុសត្រូវ ឬ ការសម្រាលនូវការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌ? ចម្លើយ៖ ចំ...
អានបន្ត >>
៣១. តើគោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌមានន័យដូចម្តេច?
៣១. តើគោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌមានន័យដូចម្តេច? គោលការណ៍ឯកត្តកម្មនៃការទទួលខុសត្រូវព្រហ្...
អានបន្ត >>
៣០. តើអ្វីទៅជាដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួស?
៣០. តើអ្វីទៅជាដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួស? ដីកាចាត់ឲ្យស៊ើបសួរជំនួស ជាប្រតិភូកម្មនៃអំណាចដែលចៅក្រមស៊ើបសួរប្រគល់...
អានបន្ត >>
២៩.ដូចម្តេចដែលហៅថា មូលទោស អនុទោស និងទោសជំនួស?
២៩. ដូចម្តេចដែលហៅថា មូលទោស អនុទោស និងទោសជំនួស? ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បានបែងចែកទោសព្រហ្មទណ្ឌជា ០៣ (បី) ប្រភេទ គឺ៖...
អានបន្ត >>
២៩. ដូចម្តេចដែលហៅថា មូលទោស អនុទោស និងទោសជំនួស?
២៩. ដូចម្តេចដែលហៅថា មូលទោស អនុទោស និងទោសជំនួស? ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ បានបែងចែកទោសព្រហ្មទណ្ឌជា ០៣ (បី) ប្រភេទ គឺ៖...
អានបន្ត >>
២៨. ដូចម្តេចដែលហៅថា ការព្យួរទោស ?
២៨. ដូចម្តេចដែលហៅថា ការព្យួរទោស ? ការព្យួរទោស ការព្យួរទោស គឺ​ការ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជនជាប់​ពិរុទ្ធ​ ដែល...
អានបន្ត >>
២៧. ក្នុងនីតិវិធីតុលាការ ដូចម្តេចដែលហៅថា បណ្តឹងទាស់ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ បណ្តឹងសាទុក្ខ និង បណ្តឹងសើរើ?
២៧. ក្នុងនីតិវិធីតុលាការ ដូចម្តេចដែលហៅថា បណ្តឹងទាស់ បណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ បណ្តឹងសាទុក្ខ និងបណ្តឹងសើរើ? ចម្លើយ៖ នៅក្នុ...
អានបន្ត >>
២៦. ក្នុងស្ថាប័នតុលាការ ដូចម្តេចដែលហៅថា ដីកា សាលក្រមចំពោះមុខ សាលក្រមរបៀប និងសាលដីកា?
២៦. ក្នុងស្ថាប័នតុលាការ ដូចម្តេចដែលហៅថា ដីកា សាលក្រមចំពោះមុខ សាលក្រមរបៀប និងសាលដីកា? ចម្លើយ៖ នៅក្នុងស្ថាប...
អានបន្ត >>
២៥.ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីតួនាទីរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ក្រឡាបញ្ចី ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រមស៊ើបសួរ ចៅក្រមជំនុំជម្រះ មេធាវី និងសាក្សី?
២៥. ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីតួនាទីរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ក្រឡាបញ្ចី ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រមស៊ើបសួរ ចៅក្រមជំនុំ...
អានបន្ត >>
២៥.ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីតួនាទីរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ក្រឡាបញ្ចី ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រមស៊ើបសួរ ចៅក្រមជំនុំជម្រះ មេធាវី និងសាក្សី?
២៥. ចូររៀបរាប់ដោយសង្ខេបអំពីតួនាទីរបស់មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ក្រឡាបញ្ចី ព្រះរាជអាជ្ញា ចៅក្រមស៊ើបសួរ ចៅក្រមជំន...
អានបន្ត >>
២៤. តើគេអាចកំណត់ថា អំពើណាមួយជា បទលហុ បទមជ្ឈិម ឬ បទឧក្រិដ្ឋ បានយ៉ាងដូចម្តេច?
២៤. តើគេអាចកំណត់ថា អំពើណាមួយជា បទលហុ បទមជ្ឈិម ឬ បទឧក្រិដ្ឋ បានយ៉ាងដូចម្តេច? ចម្លើយ. ២៤. ក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលកំពុងអ...
អានបន្ត >>
២៣.ចូរឲ្យនិយមន័យអំពីអ្នកផ្តើមគំនិត ចារី សហចារី និងអ្នកសមគំនិត ក្នុងបទល្មើស ព្រហ្មទណ្ឌមួយ?
២៣. ចូរឲ្យនិយមន័យអំពីអ្នកផ្តើមគំនិត ចារី សហចារី និងអ្នកសមគំនិត ក្នុងបទល្មើស ព្រហ្មទណ្ឌមួយ? ចម្លើយ៖ ២៣. និយមន័...
អានបន្ត >>
CAMBODIAN CONSTITUTIONAL LAW
Resource from Konrad-Adenauer-Stiftung Download PDF The Cambodian Constitution i of significant impor...
អានបន្ត >>
២២. មានអ្នកតំណាងរាស្រ្តម្នាក់ទាមទារឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកប្តឹងដែលចោទប្រកាន់ខ្លួន តើការទាមទារនេះត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ឬទេ?
២២. មានអ្នកតំណាងរាស្រ្តម្នាក់ទាមទារឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកប្តឹងដែលចោទប្រកាន់ខ្លួន តើការទ...
អានបន្ត >>
Flag Counter
© រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ Pheakdey Law ឆ្នាំ ២០១៦។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈអស័យដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ info@pheakdeylaw.com

ចំនួនអ្នកចូលមើល: 57284971, Online: 3754, Today: 36480, Yesterday: 50078, This week: 274228
Web Design: CITA